તુલા રાશિ પરથી બાળકોના નામ (ર,ત) | Tula Rashi Baby Names (R,T)

You Are Searching For The Tula Baby Names (R,T) । તુલા રાશિ પરથી બાળકોના નામ (ર,ત). તુલા રાશિ પરથી પરથી બાળકોના નામ નીચે આપવામાં આવેલ છે. તો નીચે આપેલ આર્ટિકલ વાંચો. We are providing for name of the boys and girls name of the તુલા rashi.

તુલા રાશિ પરથી બાળકો ના નામ |  baby names from Tula Rashi

આપણા ભારતવર્ષમાં જ્યોતિષ વિદ્યાનું ઘણું જ મહત્વ છે, જ્યારે ઘરે દીકરી અથવા દીકરાનો જન્મ થાય છે ત્યારે સૌ પ્રથમ તો બ્રાહ્મણ પાસેથી તે દિવસની રાશિ જોવામાં આવે છે જેના દ્વારા તે દીકરી અથવા દીકરાનું નામ રાખવામાં આવે છે.
અહીંયાં તુલા રાશિ માટે બ,વ,ઉ પરથી છોકરી તેમજ છોકરાઓના નામ (તુલા Rashi Name Gujarati) આપેલા છે, જેનાથી તમે દીકરી તેમજ દીકરાનું નામ રાખી શકો છો.
આ પોસ્ટમાં કોઈપણ પ્રકારના ફેન્સી નામો દર્શિત કરવામાં આવ્યા નથી જેનું મહેરબાની કરીને ખાસ ધ્યાન રાખવું.

તુલા રાશિ (Tula Rashi) વિશે થોડી જાણકારી :

સંસ્કૃત નામ :તુલા
નામાક્ષર :ર,ત
પ્રકાર :અગ્નિ મૂળભૂત-સકારાત્મક
ભાગ્યશાળી દિવસ/વાર :મંગળવાર
ભાગ્યશાળી રંગ :કિરમજી, લાલ

તુલા રાશિ પરથી છોકરીઓના નામ

Tula rashi નામ | Tula rashi nam | Tula rashi girls name | Tula rashi પરથી છોકરીઓના નામ | ર  પરથી છોકરીઓના નામ | girls name from latter r | Tula rashi નામ બેબી | ત  પરથી નામ છોકરી | તુલા રાશી નામ લિસ્ટ | name list | Tula rashi name list | ર,ત પરથી નામ | ર  પરથી નામ બેબી | ત  પરથી નામ girl | baby girl name rashi Tula |  ર,ત અક્ષર તુલા રાશિ નામ | ર,ત પરથી નામ Girl | Tula RASHI NAME GUJARATI | Tula RASHI GUJARATI NAM

તુલા રાશિ પરથી છોકરીના નામ:-

તુલા રાશિ પરથી બાળકોના નામ (ર,ત) । Tula Rashi Baby Names (R,T)

 • રિયા
 • રિયા
 • રિદ્ધિ
 • રીના
 • રીશા
 • રીતુ
 • રાશી
 • રેવા
 • રીશા
 • રાધા
 • રિદ્ધિ
 • રીના
 • રીશા
 • રીતુ
 • રાશી
 • રેવા
 • રીશા
 • રાધા
 • રિદ્ધિ
 • રીના
 • રીશા
 • રીતુ
 • રાશી
 • રેવા
 • રીશા
 • રાધા
 • રિદ્ધિ
 • રીના
 • રીશા
 • રીતુ
 • રાશી
 • રેવા
 • રીશા
 • રાધા
 • રિદ્ધિ
 • રીના
 • રીશા
 • રીતુ
 • રાશી
 • રેવા
 • રીશા
 • રાધા
 • રિદ્ધિ
 • રીના
 • રીશા
 • રીતુ
 • રાશી
 • રેવા
 • રીશા
 • રાધા
 • રિદ્ધિ
 • રીના
 • રીશા
 • રીતુ
 • રાશી
 • રેવા
 • રીશા
 • રાધા
 • રિદ્ધિ
 • રીના
 • રીશા
 • રીતુ
 • રાશી
 • રેવા
 • રીશા
 • રાધા
 • રિદ્ધિ
 • રીના
 • રીશા
 • રીતુ
 • રાશી
 • રેવા
 • રીશા
 • રાધા
 • રિદ્ધિ
 • રીના
 • રીશા
 • રીતુ
 • રાશી
 • રેવા
 • રીશા
 • રાધા
 • રિદ્ધિ
 • રીના
 • રીશા
 • રીતુ
 • રાશી
 • રેવા
 • રીશા
 • રાધા
 • રિદ્ધિ
 • રીના
 • રીશા
 • રીતુ
 • રાશી
 • રેવા
 • રીશા
 • રાધા
 • રિદ્ધિ
 • રીના

તુલા રાશિ પરથી છોકરાના નામ:-

 

Tula rashi નામ | Tula rashi nam | Tula rashi boys name | તુલા રાશિ પરથી છોકરાના નામ | ર  પરથી છોકરાના નામ | boys name from latter R | Tula rashi નામ બાબો | ત  પરથી નામ છોકરો | તુલા રાશી નામ લિસ્ટ | name list | Tula rashi name list | ર ત  પરથી નામ | ર  પરથી નામ બાબો | ત  પરથી નામ boy | baby boy name Tula Tula |ર ત  અક્ષર Tula rashi નામ | બ પરથી નામ બોય હિન્દુ | ર ત  પરથી નામ 2023 | ર ત  પરથી નામ boys | ત  પરથી નામ બોય| તુલા રાશી નામ 2023.

 • રોહિત
 • ઋષભ
 • રજત
 • રાજેશ
 • રવિ
 • રાહુલ
 • ઋષિ
 • રાઘવ
 • રમણ
 • રાકેશ
 • ઋષભ
 • રજત
 • રાજેશ
 • રવિ
 • રાહુલ
 • ઋષિ
 • રાઘવ
 • રમણ
 • રાકેશ
 • ઋષભ
 • રજત
 • રાજેશ
 • રવિ
 • રાહુલ
 • ઋષિ
 • રાઘવ
 • રમણ
 • રાકેશ
 • ઋષભ
 • રજત
 • રાજેશ
 • રવિ
 • રાહુલ
 • ઋષિ
 • રાઘવ
 • રમણ
 • રાકેશ
 • ઋષભ
 • રજત
 • રાજેશ
 • રવિ
 • રાહુલ
 • ઋષિ
 • રાઘવ
 • રમણ
 • રાકેશ
 • ઋષભ
 • રજત
 • રાજેશ
 • રવિ
 • રાહુલ
 • ઋષિ
 • રાઘવ
 • રમણ
 • રાકેશ
 • ઋષભ
 • રજત
 • રાજેશ
 • રવિ
 • રાહુલ
 • ઋષિ
 • રાઘવ
 • રમણ
 • રાકેશ
 • ઋષભ
 • રજત
 • રાજેશ
 • રવિ
 • રાહુલ
 • ઋષિ
 • રાઘવ
 • રમણ
 • રાકેશ
 • ઋષભ
 • રજત
 • રાજેશ
 • રવિ
 • રાહુલ
 • ઋષિ
 • રાઘવ
 • રમણ
 • રાકેશ
 • ઋષભ
 • રજત
 • રાજેશ
 • રવિ
 • રાહુલ
 • ઋષિ
 • રાઘવ
 • રમણ
 • રાકેશ
 • ઋષભ
 • રજત
 • રાજેશ
 • રવિ
 • રાહુલ
 • ઋષિ
 • રાઘવ
 • રમણ
 • રાકેશ

તુલા (બ,વ,ઉ)પર થી બેબી બોય (છોકરો) અને બેબી ગર્લ (છોકરી) માટે તમે પણ સારા સારા નામ કમેન્ટમાં સજેસ્ટ કરી શકો છો.

 આ પણ વાંચો સિંહ રાશિ પરથી બાળકોના નામ (મ,ટ)

તુલા રાશિ પરથી છોકરીઓના નામ:-

Tula rashi નામ | Tula rashi nam | Tula rashi girls name | Tula rashi પરથી છોકરીઓના નામ | ર  પરથી છોકરીઓના નામ | girls name from latter r | Tula rashi નામ બેબી | ત  પરથી નામ છોકરી | તુલા રાશી નામ લિસ્ટ | name list | Tula rashi name list | ર,ત પરથી નામ | ર  પરથી નામ બેબી | ત  પરથી નામ girl | baby girl name rashi Tula |  ર,ત અક્ષર તુલા રાશિ નામ | ર,ત પરથી નામ Girl | Tula RASHI NAME GUJARATI | Tula RASHI GUJARATI NAM

 • રિયા
 • રીમા
 • રીના
 • રિદ્ધિ
 • રિયા
 • રૂચી
 • રૂપલ
 • રીતુ
 • રેવા
 • રાશી
 • તન્વી
 • તાન્યા
 • ટીના
 • તિષા
 • ત્રિશા
 • તારા
 • ટિયા
 • તુલિકા
 • ટ્વિંકલ
 • તાન્યા
 • તનિષા
 • તન્વી
 • તારા
 • ટીના
 • ત્રિશા
 • તિષા
 • તન્વી
 • તાન્યા
 • ટીના
 • તિષા
 • ત્રિશા
 • તારા
 • ટિયા
 • તુલિકા
 • ટ્વિંકલ
 • તાન્યા
 • તનિષા
 • તન્વી
 • તારા
 • ટીના
 • ત્રિશા
 • તિષા
 • તન્વી
 • તાન્યા
 • ટીના
 • તિષા
 • ત્રિશા
 • તારા
 • ટિયા
 • તુલિકા
 • ટ્વિંકલ
 • તાન્યા
 • તનિષા
 • તન્વી
 • તારા
 • ટીના
 • ત્રિશા
 • તિષા
 • તન્વી
 • તાન્યા
 • ટીના
 • તિષા
 • ત્રિશા
 • તારા
 • ટિયા
 • તુલિકા
 • ટ્વિંકલ
 • તાન્યા
 • તનિષા
 • તન્વી
 • તારા
 • ટીના
 • ત્રિશા
 • તિષા
 • તન્વી
 • તાન્યા
 • ટીના
 • તિષા
 • ત્રિશા
 • તારા
 • ટિયા
 • તુલિકા
 • ટ્વિંકલ
 • તાન્યા
 • તનિષા
 • તન્વી
 • તારા
 • ટીના
 • ત્રિશા
 • તિષા
 • તન્વી
 • તાન્યા
 • ટીના
 • તિષા
 • ત્રિશા
 • તારા
 • ટિયા
 • તુલિકા
 • ટ્વિંકલ
 • તાન્યા

તુલા રાશિ પરથી છોકરાના નામ:-

Tula rashi નામ | Tula rashi nam | Tula rashi boys name | તુલા રાશિ પરથી છોકરાના નામ | ર  પરથી છોકરાના નામ | boys name from latter R | Tula rashi નામ બાબો | ત  પરથી નામ છોકરો | તુલા રાશી નામ લિસ્ટ | name list | Tula rashi name list | ર ત  પરથી નામ | ર  પરથી નામ બાબો | ત  પરથી નામ boy | baby boy name Tula Tula |ર ત  અક્ષર Tula rashi નામ | બ પરથી નામ બોય હિન્દુ | ર ત  પરથી નામ 2023 | ર ત  પરથી નામ boys | ત  પરથી નામ બોય| તુલા રાશી નામ 2023.

 • રાહુલ
 • રજત
 • ઋષભ
 • રોહિત
 • રવિ
 • રાજેશ
 • રમણ
 • રાકેશ
 • ઋષિ
 • રાઘવ
 • રોહન
 • ઋત્વિક
 • રોનિત
 • રૂદ્ર
 • રૂશીલ
 • રોહિત
 • રજત
 • ઋષભ
 • રાહુલ
 • રવિ
 • રાજેશ
 • રમણ
 • રાકેશ
 • ઋષિ
 • રાઘવ
 • રોહન
 • ઋત્વિક
 • રોનિત
 • રૂદ્ર
 • રૂશીલ
 • રોહિત
 • રજત
 • ઋષભ
 • રાહુલ
 • રવિ
 • રાજેશ
 • રમણ
 • રાકેશ
 • ઋષિ
 • રાઘવ
 • રોહન
 • ઋત્વિક
 • રોનિત
 • રૂદ્ર
 • રૂશીલ
 • રોહિત
 • રજત
 • ઋષભ
 • રાહુલ
 • રવિ
 • રાજેશ
 • રમણ
 • રાકેશ
 • ઋષિ
 • રાઘવ
 • રોહન
 • ઋત્વિક
 • રોનિત
 • રૂદ્ર
 • રૂશીલ
 • રોહિત
 • રજત
 • ઋષભ
 • રાહુલ
 • રવિ
 • રાજેશ
 • રમણ
 • રાકેશ
 • ઋષિ
 • રાઘવ
 • રોહન
 • ઋત્વિક
 • રોનિત
 • રૂદ્ર
 • રૂશીલ
 • રોહિત
 • રજત
 • ઋષભ
 • રાહુલ
 • રવિ
 • રાજેશ
 • રમણ
 • રાકેશ
 • ઋષિ
 • રાઘવ
 • રોહન
 • ઋત્વિક
 • રોનિત
 • રૂદ્ર
 • રૂશીલ
 • રોહિત
 • રજત
 • ઋષભ
 • રાહુલ
 • રવિ
 • રાજેશ
 • રમણ
 • રાકેશ
 • ઋષિ
 • રાઘવ

FAQ’s Tula Baby Names (R,T)

શું છે તુલા રાશિની વિશેષતા?

તેમની પાસે સક્રિય કલ્પના છે અને તેઓ ક્રિયા અને અમલમાં ઝડપી છે. તુલા રાશિના લોકો નમ્ર અને જરૂરિયાતમંદ લોકોની સંભાળ રાખે છે અને સહાનુભૂતિ દર્શાવે છે. તેઓ આજુબાજુની દરેક વસ્તુને સુંદર ઇચ્છે છે અને આમ સારું જીવન જીવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તેઓ કુનેહપૂર્ણ, રાજદ્વારી અને સમસ્યા હલ કરનારા છે.

તુલા કયા પ્રકારનું નામ છે?

તુલા એ સ્પેનિશ, ગ્રીક, હિન્દી, કિસ્વાહિલી અને ચોક્ટો મૂળ સાથે સારી મુસાફરી કરતી છોકરીનું નામ છે. "કૂદવાનું પાણી, શાંત, અથવા પર્વત શિખર" સહિતના અર્થોની લાંબી સૂચિ સાથે, તે સ્પષ્ટ છે કે તુલા વિશ્વભરની ઘણી સંસ્કૃતિઓમાં જડિત છે.

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને Tula Baby Names (R,T)। તુલા રાશિ પરથી બાળકોના નામ (ર,ત) સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી, સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

આવી બીજી યોજના અને શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમારી તમામ પોસ્ટ્સની સૂચના મેળવવા માટે અમારા WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાઓ

Leave a Comment

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો