ત પરથી છોકરા અને છોકરીના નામ । Baby Names From T in Gujarati

Are You Finding For Baby Names From T in Gujarati । શું તમે ત પરથી છોકરા અને છોકરીના નામ શોધી રહ્યા છો? Here we are providing Baby Boys & Girls name on T in Gujarati ।  T boy and girl names । ત અક્ષર પરથી બાળકોના નામ । ત પરથી બાળકોના નામ.

Baby Names From T in Gujarati

ત અક્ષરની રાશિતુલા
ત રાશિ બાળકનો ગ્રહશુક્ર
ત રાશિ બાળકનો રંગવાદળી, લીલો
ત રાશિ બાળકનો ભાગ્યશલી દિવસશુક્રવાર

ત પરથી છોકરા અને છોકરીના નામ । T letter names for boy hindu latest 2023

પ્રાચીન સમયથી, બાળકના જન્મ પછી નામ રાખવાની પ્રથા હિન્દુ ધર્મમાં ખૂબ પ્રચલિત છે. હિંદુ ધર્મમાં, છોકરાને અર્થપૂર્ણ નામ આપવા પર ભાર મૂકવામાં આવે છે. છોકરા માટે શ્રેષ્ઠ નામ પસંદ કરવાની પ્રક્રિયા હિન્દુ ધર્મના આધારે નક્કી કરવામાં આવી છે.

માનવ જીવનમાં છોકરાનું નામ તેને એક અલગ જ ઓળખ આપે છે. હિન્દુ ધર્મમાં, નામકરણની પ્રક્રિયા વ્યક્તિને અન્ય લોકોથી અલગ પાડવાના ઉદ્દેશ્યથી શરૂ કરવામાં આવી હતી કારણ કે તેનું સમગ્ર ભવિષ્ય તેના પર નિર્ભર છે. માત્ર ભારતમાં જ નહીં પરંતુ અન્ય દેશોમાં પણ છેલ્લા ચાર દાયકાથી હિન્દુ ધર્મના લોકો નામકરણની પ્રક્રિયાને મહત્વ આપી રહ્યા છે.

હિન્દુ ધર્મમાં એવું માનવામાં આવે છે કે સમાજમાં પ્રતિષ્ઠા મેળવવા માટે નામ સારું હોવું જોઈએ અને તેનો સકારાત્મક અર્થ હોવો જોઈએ. હિંદુ ધર્મમાં એવું માનવામાં આવે છે કે છોકરાનું નામ તેની વ્યક્તિગત લાક્ષણિકતાઓને અસર કરે છે. છોકરાના વર્તન, સારા અને ખરાબ સ્વભાવના તમામ ગુણો અને ખામીઓ તેના નામમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે.

છોકરાનું નામ જન્મ પછી પ્રથમ રાખવામાં આવે છે. નામકરણની આ પ્રક્રિયા હિન્દુ ધર્મમાં માનવામાં આવે છે. માતા-પિતા સહિત સંબંધીઓ પણ છોકરાનું નામ રાખવા બાબતે સાવચેત છે.

ત અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ । Baby Boys & Girls name on T in Gujarati

તમારા માટે અહીંયા આ પોસ્ટમાં આપ આપના છોકરા ( Boys & Girls name form T ) માટે અનોખું નામ રાખી શકો તે માટે આપને ત અક્ષર પરથી છોકરાઓના ( T boy and girl names ) તુલા રાશિ પરથી નામ ની યાદી જણાવાવમાં આવી છે તો અંત સુધી વાંચવા વિનંતી.

ત પરથી છોકરાના નામ । T letter names for boy latest
ત પરથી છોકરાના નામ । T letter names for boy latest

ત પરથી છોકરાના નામ । T letter names for boy latest

 • તાલંક – Talanq
 • તાલીન – Tallinn
 • તાલીશ – Talish
 • તામસ – Tamas
 • તાનીષ – Tanish
 • તાન્તવ – Tantav
 • તાનુષ – Tanush
 • તાન્વી – Tanvi
 • તારક – tarak
 • તારક્ષ – Tarksh
 • તારીક – Tarik
 • તારુષ – Tarush
 • તાયીન – Tayin
 • તબ્બુ – tabu
 • તાદ્રશ – look
 • તહાન – Thirsty
 • તહોમા – Tahoma
 • તેજશ્રી – Tejashree
 • તક્સા – Taxi
 • તક્ષ – Taksh
 • તક્ષા – level
 • તક્ષક – Tashk
 • તક્ષિલ – Taxil
 • તક્ષિન – Takshin
 • તલાકેતુ – Talaketu
 • તલંક – Talanq
 • તાલિન – Tallinn
 • તમન – Taman
 • તમસ – Tamas
 • તામય – time
 • તમિલા – Tamil
 • તમિલન – Tamil
 • તમિલ – Tamil
 • તમિશ – Tamish
 • તમકિનત – Tamkinat
 • તાનક – Tanak
 • તાનસ – Tanas
 • તનિશ – Tanish
 • તનેશ – Tanesh
 • તાનેશ્વર – Taneshwar
 • તંહિતા – Tahita
 • તનિપ – Tanip
 • તનિશ – Tanish
 • તનિશ્ક – Tanishka
 • તનિષ્ક – Tanishka
 • તન્મય – Tanmay
 • તન્મોય – Tanmoy
 • તનોજ – Tanoj
 • તંશ – Tansh
 • તાંશુ – Tanshu
 • તનુજ – Tanuj

Baby Boy Names From T

 • તનુજ – Tanuj
 • તનુલ – Tanul
 • તનુલિપ – Tanulip
 • તનુસ – Tanus
 • તનુષ – Tanush
 • તનુશ્રી – Tanushree
 • તપન – Tapan
 • તપરુદ્રા – Taparudra
 • તપસ – Tapas
 • તપસેન્દ્ર – Tapasendra
 • તપસરંજન – Penance
 • તપેન્દ્ર – Tapendra
 • તપેશ – Tapesh
 • તપેશ્વર – Tapwshvar
 • તપીશ – Tapish
 • તાપિત – tapit
 • તપોમય – Tapomy
 • તપોરાજ – Taporaj
 • તપુર – Tapur
 • તારાચંદ – Tarachand
 • તારાચંદ્ર – tarachand
 • તારાધિશ – Taradhish
 • તારક – tarak
 • તારકેશ – Tarkesh
 • તારકેશ્વર – Tarakeshwar
 • તારકનાથ – Tarakanath
 • તારાક્ષ – Taraksh
 • તરલ – Tarl
 • તરણ tarn
 • તારાનાથ – Taranath
 • તરંગ – Tarng
 • તરંગા – Taranga
 • તરનીસેન – Taranisen
 • તરનજોત – Taranjot
 • તારંક – Tarnk
 • તરંત – Tant
 • તારાપ્રસાદ – Taraprasad
 • તરસ્વીન – Thirsty
 • તારચંદ – Tarchand
 • તારીન – Tareen
 • તરેન્દ્ર – Tarendra
 • તારેશ – Taresh
 • તારિક – Tariq
 • તારીશ – Tarish
 • તરિત – Tarit
 • તરિયાલ – Tariyal
 • તારકેશ્વર – Tarakeshwar
 • તારોક – Tarok
 • તારૂશ – Tarush
 • તરોશ – Tarosh
 • તર્પણ – Tarpan
 • તર્ષ – Thirst
 • તર્ષિત – thrilled
 • તરુણ – Tarun
 • તરુણદેવ – Tarun Dev
 • તરુણ – Tarun
 • તરુણદીપ – Tarundeep

ત પરથી છોકરા અને છોકરીના નામ

 • તરુનેશ – Tarunesh
 • તાપન – temperature
 • તરુસા – Tarusa
 • તારુષ – Tarush
 • તાશ્વિન – Tashwin
 • તસ્મય – Tasmay
 • તાસ્મી – Tasmi
 • તસ્ય – Tasya
 • તથાગત – Tathagata
 • તથારાજ – Tatharaj
 • તાત્વિક – Tatvik
 • તથ્યા – Tathya
 • તત્સમ – Tatsama
 • તત્વ – Element
 • તાત્યા – Tatya
 • તૌલિક – Taulik
 • તૌરુસ – Taurus
 • તૌતિક – Tautik
 • તવાલીન – Tavalin
 • તવનેશ – Tavanesh
 • તવિશ – Tavish
 • તયા – Taya
 • તાયક – Tayak
 • તાયપ્પા – Taiyappa
 • તીર – Tir
 • તીરાજ – Tiraj
 • તીરાવિકા – Tiravika
 • તીર્થ – Tirth
 • તીર્થંકર – Tirthankar
 • તેજ઼ – Tej
 • તેજસૂર્ય – Tejsurya
 • તેજી – teji
 • તેજમ – Tejm
 • તેજાંશ – Tejans
 • તેજસ – Tejas
 • તેજસ્વિન – Tejaswin
 • તેજવર્ધન – Brighten up
 • તેજદિનયા – Tejdinaya
 • તેજેંદર – Tejender
 • તેજેન્દ્ર – Tejendra
 • તેજેશ – Tejesh
 • તેજેશ્વર – Tejeshwar
 • તેજીત – Tejit
 • તેજો – Tejo
 • તેજપાલ – Tejpal
 • તેજરાજ – Tejraj
 • તેજ – Tej
 • તેજુલ – Tejul
 • તેજુસ – Tejus
 • તેમી – Temi
 • તેનીત – Tenit
 • તેનું – Tenu
 • તેરેશન – terration
 • તેર્ષમ – Thirteenth
 • તેસશ – Tessh
 • તેવાન – Tevan
 • તક્ષા – level
 • તમેશ – you – will
 • તમિલરસન – Tamilarasan
 • તાનક – Tanak
 • તનિષ – Tanish
 • તાન્ગ – tang
 • તંગમ – Tangam
 • તંગામની – of – turmoil
 • તંગારાજ – Tangaraj
 • તનગરાજન – Tanagarajan
 • તંગસામી – Tangasami
 • તંગવેલ – tensed – up
 • તાની – Tani
 • તનિશ – Tanish
 • તન્માઈ – Tanmai
 • તન્મય – Tanmay
 • તાન્માયી – Tanmayi
 • તાનુંમાલય – Tanumalaya

Hindu Boy Names From T

 • તનુષ – Tanush
 • તનવીર – Tanveer
 • તનવિશ – Tanwish
 • તન્વય – Tanvay
 • તારક – star
 • તરુણ – young – man
 • તરુન્સીવા – Tarunsiva
 • તરુપણ – even – though
 • તારુષ – Tarush
 • તસ્મ્યા – Tasmya
 • તસ્વિન – Taswin
 • તાવન – Tawan
 • તાવીનીશ – Tawinish
 • તયાલન – Thailand
 • તિનાશ – Tinaash
 • તિનીશ – Tinish
 • તિરાજ – Tiraj
 • તેજા – Teja
 • તેજસ – Tejas
 • તેજુસ – Tejus
 • તેનાપ્પન – Tenappan
 • તેષ્વિન – Teshvin
 • તેવન – ten
 • તીવયેશ – Tivyesh
 • તિલક – Tilak
 • તીનેસ – Thirteen
 • તિરુ – Tiru
 • તીરુગ્નાનમ – Thirugnanam
 • તિરૂમાલ – Tirumal
 • તિરૂમાલાઈ – Tirumalai
 • તીરુમાંલેશ – Thirumanlesh
 • તિરુમાનિ – Tirumani
 • તીરુમરણ – arrow – death
 • તીરુમેની – Thirumeni
 • તિરુપતિ – શ્રી – Tirupati – Sri
 • તિરૂવાલ્લૂવાર – Tiruvalluvar
 • તીશાન – Tishan
 • તીવ્યન – Tivyan
 • તીયાહુ – Tiyahu
 • તીયાંશ – one – third
 • તનેશ – Tanesh
 • તોમોગના – of – Tomog
 • તુલસિતારન – Tulsitaran
 • તુમીર – Tumir
 • તુષાર – Tushar
 • તિગ્માંમશું – Three – times

ત પરથી નામ છોકરાના હિન્દુ

 • તીકેશ – Teekesh
 • તિલક – Tilak
 • તિમિર – Timir
 • તિમિન – Timin
 • તિમિર – Timir
 • તિમિરબારન – Timirbaran
 • તિમિત – Timit
 • તિમોથી – Timothy
 • તિરાનન્દ – Tiranand
 • તીર્થ – Pilgrimage
 • તીર્થા – Pilgrimage
 • તીર્થંકર – Tirthankar
 • તીર્થરાજ – Tirtharaj
 • તિરુમાલા – Tirumala
 • તિરુપથી – from – Tirupati
 • તિસ્યાકેતુ – Tisyaketu
 • તીતીક્ષુ – Titixu
 • તિતિર – Pheasant
 • તિવાન – Tiwan
 • તિયસ – Tius
 • તોહિત – Tohit
 • તોરું – your
 • તોશ – Tosh
 • તોશલ – Toshal
 • તોષણ – Toshan
 • તોષનવ – Toshnav
 • તોશીન – Toshin
 • તોષિત – Toshit
 • તોયાજ – That’s – it
 • તોયેશ – Yes
 • તરૂપાલ – Tarupal
 • તરૂપેષ – Tarupesh
 • તૃષાર – craving
 • તુબલ – Tubal
 • તુહિન – blasphemy
 • તુજારામ – Tujaram
 • તુકા – Tuka
 • તુકારામ – Tukaram
 • તુક્સા – Tuksa
 • તુલા – Libra
 • તુલજી – Tulji
 • તુલક – Tulak
 • તુલસીરામ – Tulsiram
 • તુલીલ્ન – Tuliln
 • તુલિન્દર – Tulinder
 • તુનાવા – Tunawa
 • તુન્દા – Tunda
 • તુંગનાથ – Tungnath
 • તુંગર – Tungar
 • તુંગેશ – Tungesh
 • તુંગેશ્વર – Tungeswar
 • તુંગિશ – Tungish
 • તુનિશ – Tunisia
 • તુપમ – Tupam
 • તુરગ – Turag
 • તુરંગ – Turang
 • તુરન્યુ – Tourney
 • તીક્ષ્ણ – sharp
 • તુરશત – Turshat
 • તુરવાસુ – Turvasu
 • તુષાર – Tushar
 • તુષાન્ત – Tushant
 • તુષારકાન્તી – Tusharkanti
 • તુષારસુવરા – Tusharsuwara
 • તુશીન – Tushin
 • તુષીર – Tushir
 • તુષિત – appalled
 • તુષ્ય – Tushya
 • તુસ્ય – Tusya
 • તુસ્ય – Tusya
 • તુવિદ્યુમના – of – Tuvidyum
 • તુવિજત – Tuvijat
 • તુવીક્ષ – Tuviksh
 • તુયમ – Tuyam
 • તવેશિન – Tveshin
 • તવીશ – Tavish

ત અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ । Baby Girls name on T in Gujarati

તમારા માટે અહીંયા આ પોસ્ટમાં આપ આપના છોકરી ( Boys & Girls name form T) માટે અનોખું નામ રાખી શકો તે માટે આપને ત અક્ષર પરથી છોકરીઓના ( T Girl and girl names ) તુલા રાશિ પરથી નામ ની યાદી જણાવાવમાં આવી છે તો અંત સુધી વાંચવા વિનંતી.

T પરથી છોકરીના નામ । T letter names for Girl latest
T પરથી છોકરીના નામ । T letter names for Girl latest

T પરથી છોકરીના નામ । T letter names for Girl latest

 • તનશિકા – Tanshika
 • તનુજા – Tanuja
 • તનુકા – Tanuka
 • તનુલતા – Tanluta
 • ત્રિલોચના – Trilochana
 • ત્રિલોકા – Triloka
 • ત્રિનયની – Trinity
 • ત્રિનેત્ર – trinetra
 • ત્રિપર્ણા – Triparna
 • ત્રિપતા -tripartite
 • તૃપ્તિ – Trupty
 • ત્રિપુરા – Tripura
 • ત્રિપુરી – Tripuri
 • ત્રિશા – Trisha
 • ત્રિશલા – Trishala
 • ત્રિશિકા – Trishika
 • ત્રિશલા – Trishala
 • તૃષ્ણા – Trushna
 • ત્રિવેણી – Triveni
 • ત્રિયા – Tria
 • તૃપલ – Triple
 • તૃપ્તા – Trupta
 • તૃપ્તિ – Trupty
 • તૃષા – Trusha
 • તૃશિકા – Thirst
 • તુલાહ – Libra
 • તુલાજા – Tulaja
 • તુલિકા – Tulika
 • તુલસી – Tulsi
 • તુલ્યા – Tulya
 • તુષારા – Tushara
 • તુષિતા – Tushita
 • તુષ્ટિ – Trushti
 • ત્વિષા – Twisha
 • તરણીજા – Taranija
 • તારિકા – Tarika
 • તર્પણા – Tarpana
 • તરુલતા – Tarulta
 • તરુણા – Taruna
 • તરુણિકા – Tarunika
 • તરુણીમા – Tarunima

Hindu Girl Names From T

 • તાશી – Tashi
 • તથ્યા – Tathya
 • તવિષા – Tavisha
 • તીર્થ – Tirth
 • તિસ્તા – Teesta
 • તેજા – Teja
 • તેજલ – Tejal
 • તેજશ્રી – Tejashree
 • તેજસ્વી – Tejshvi
 • તેજસ્વિની – Tejaswini
 • તિક્ષિત – Tikhit
 • તિલક – Tilak
 • તિલિકા – tilika
 • તિમિલા – Timila
 • તીસા – Tisa
 • તિષા – Tisha
 • તનુષા – Tanusha
 • ત્રિદિશા – Tridisha
 • ત્રિગુણા – triple
 • ત્રિગુણી – triple
 • તિષ્યા – Tishya
 • તિતલી – Titly
 • તિથિ – Tithi
 • તીયા – Tiya
 • તોરલ – Toral
 • તોશી – Toshi
 • તનુષ્કા – Tanushka
 • તનુશ્રી – Tanushree
 • તન્વેષા – Tanvesha
 • તન્વી – Tanvi
 • તાન્યા – Tanya
 • તપાણી – Tapani
 • તાપસી – Taapsee
 • તપસ્વિની – Tapsvni

Baby Girls Names From T

 • તપસ્યા – Tapsya
 • તપતી – Tapti
 • તાપી – Tapi
 • તાપ્તિ – Trapti
 • તારા – Tara
 • તારકા – Tarka
 • તારાકિની – Tarakini
 • તરલા – Tarla
 • તરંગિની – Tarangini
 • તોશિકા – Toshika
 • ત્રાપ્તિ – Trapati
 • ત્રિદેવ – Tridev
 • તબુ – Taboo
 • તક્ષી – Taxi
 • તક્ષવી – Takshavi
 • તાલીકા – Talika
 • તમાલી – Tamali
 • તમાલિકા – Tamalika
 • તમન્ના – Tamanna
 • તમસા – Tamasa
 • તામસી – Tamasi
 • તનાયા – Tanaya
 • તનિકા – Tanika
 • તનિમા – Tanima
 • તનિષા – Tanisha
 • તનિશી – Tanishi
 • તનિષ્કા – Tanishka
 • તાનિયા – Tania
 • તન્મયી – Tanmayi
 • તન્નિષ્ઠા – Tannishta

નોંધ : જો તમને આ નામની યાદી કોઈપણ નામ તમને પસંદ આવ્યું હોય તો Comment Box માં ” Yes ” લખીને અમને જણાવવા વિનંતી અને તમે આ યાદી માંથી નામ પડ્યું હોય તો તે નામ Comment Box માં લખવા વિનંતી. આ માંથી કોઈપણ નામ તમને ખબર હોય ને અમારી યાદીમાં ન હોય તો Comment Box માં જણાવશો જેથી અમે ઉમેરી શક્યે.

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને Baby Names From T in Gujarati । ત પરથી છોકરા અને છોકરીના નામ સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી,સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

આવી બીજી યોજના અને શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમારી તમામ પોસ્ટ્સની સૂચના મેળવવા માટે અમારા WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાઓ.

Leave a Comment

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો