રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન RMC bharti 2023 કુલ જગ્યા:-219 છેલ્લી તારીખ :- 10-01-2024

RMC bharti 2023: રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, RMCએ તાજેતરમાં જુનિયર ક્લાર્ક, સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ, ગાર્ડન સુપરવાઈઝર, ગાર્ડન આસિસ્ટન્ટ ભરતી 2023 માટે અરજી આમંત્રિત કરી છે, લાયક ઉમેદવારો છેલ્લી તારીખ પહેલાં ઓનલાઈન અરજી કરે છે, RMC ભરતી વિશે વધુ વિગતો માટે નીચે આપેલ જાહેરાત અથવા લેખ 2023 . RMC Bharti 2023 ભરતી બોર્ડ રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન કુલ જગ્યાઓ 219 જગ્યાઓ…

RMC bharti 2023

ભરતી બોર્ડરાજકોટ મહાનગરપાલિકા
કુલ પોસ્ટ્સ219 પોસ્ટ્સ
વર્ષ2023
છેલ્લી તારીખ10-01-2024

પોસ્ટ

 • સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ
 • ગાર્ડન સુપરવાઈઝર
 • વેટરનરી ઓફિસર
 • ગાર્ડન આસિસ્ટન્ટ
 • ટેકનિકલ આસિસ્ટન્ટ (લાયબ્રેરી)
 • મદદનીશ ગ્રંથપાલ
 • જુનિયર સ્વિમિંગ પ્રશિક્ષક (સ્ત્રી)
 • ફાયર ઓપરેટર (પુરુષ)
 • જુનિયર કારકુન

શૈક્ષણિક લાયકાત

શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે કૃપા કરીને અધિકૃત સૂચના વાંચો.

પરીક્ષા ફી

બિનઅનામત વર્ગના ઉમેદવારોએ અરજી ફી તરીકે રૂ. 500/- ચૂકવવાના રહેશે જ્યારે અન્ય શ્રેણીના ઉમેદવારોએ અરજી ફી તરીકે રૂ. 250/- ચૂકવવાના રહેશે. આ અરજી ફી માત્ર અને માત્ર ઓનલાઈન/નેટ બેંકિંગ દ્વારા જ સ્વીકારવામાં આવશે.

Job Details:
Posts:

 • સીસ્ટમ એનાલીસ્ટ: 02
 • ગાર્ડન સુપરવાઈઝર: 02
 • વેટરનરી ઓફિસર: 01
 • ગાર્ડન આસીસ્ટન્ટ: 12
 • ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ (લાઈબ્રેરી): 02
 • આસીસ્ટન્ટ લાઈબ્રેરીયન: 04
 • જુનિયર સ્વીમીંગ ઈન્સ્ટ્રક્ટર (ફિમેલ): 04
 • ફાયર ઓપરેટર (પુરૂષ): 64
 • જુનિયર ક્લાર્ક: 128

Age Limit:

 • સીસ્ટમ એનાલીસ્ટ: 18 to 35 years
 • ગાર્ડન સુપરવાઈઝર: 18 to 35 years
 • વેટરનરી ઓફિસર: 18 to 35 years
 • ગાર્ડન આસીસ્ટન્ટ: 18 to 35 years
 • ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ (લાઈબ્રેરી): 18 to 35 years
 • આસીસ્ટન્ટ લાઈબ્રેરીયન: 18 to 35 years
 • જુનિયર સ્વીમીંગ ઈન્સ્ટ્રક્ટર (ફિમેલ): 18 to 33 years
 • ફાયર ઓપરેટર (પુરૂષ): 18 to 33 years
 • જુનિયર ક્લાર્ક: 18 to 35 years

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

એપ્લિકેશન શરૂ થવાની તારીખ21-12-2023
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ10-01-2024

 

કેવી રીતે અરજી કરવી?

પાત્ર અને રસ ધરાવતા અરજદારો/ઉમેદવારોએ સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ ફોર્મેટમાં જ “ઓનલાઈન અરજી” કરવાની રહેશે.

 Important Links

જાહેરાતઅહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઈન અરજી કરોઅહીં ક્લિક કરો
હોમપેજઅહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો