મિથુન રાશિ પરથી બાળકોના નામ (ક,છ,ઘ) | Mithun Baby Names (K,C,D)

You Are Searching For The Mithun Baby Names (K,C,D) । મિથુન રાશિ પરથી બાળકોના નામ (ક,છ,ઘ). મિથુન રાશિ પરથી પરથી બાળકોના નામ નીચે આપવામાં આવેલ છે. તો નીચે આપેલ આર્ટિકલ વાંચો. We are providing for name of the boys and girls name of the Mithun rashi.

મિથુન રાશિ પરથી બાળકો ના નામ |  baby names from Mithun Rashi

આપણા ભારતવર્ષમાં જ્યોતિષ વિદ્યાનું ઘણું જ મહત્વ છે, જ્યારે ઘરે દીકરી અથવા દીકરાનો જન્મ થાય છે ત્યારે સૌ પ્રથમ તો બ્રાહ્મણ પાસેથી તે દિવસની રાશિ જોવામાં આવે છે જેના દ્વારા તે દીકરી અથવા દીકરાનું નામ રાખવામાં આવે છે.
અહીંયાં મિથુન રાશિ માટે અ,લ,ઈ પરથી છોકરી તેમજ છોકરાઓના નામ (મિથુન Rashi Name Gujarati) આપેલા છે, જેનાથી તમે દીકરી તેમજ દીકરાનું નામ રાખી શકો છો.
આ પોસ્ટમાં કોઈપણ પ્રકારના ફેન્સી નામો દર્શિત કરવામાં આવ્યા નથી જેનું મહેરબાની કરીને ખાસ ધ્યાન રાખવું..

મિથુન રાશિ (Mithun Rashi) વિશે થોડી જાણકારી :

સંસ્કૃત નામ:મિથુન
પ્રકાર અગ્નિ મૂળભૂત-સકારાત્મક
ભાગ્યશાળી દિવસ/વારમંગળવાર
ભાગ્યશાળી રંગ કિરમજી, લાલ
kક,છ,ઘ

મિથુન રાશિ પરથી છોકરીઓના નામ

Mithun rashi નામ | Mithun rashi nam | Mithun rashi girls name | Mithun rashi પરથી છોકરીઓના નામ | અ પરથી છોકરીઓના નામ | girls name from latter A| Mithun rashi નામ બેબી | છ પરથી નામ છોકરી | મિથુન રાશી નામ લિસ્ટ | name list | mesh rashi name list | ક,છ,ઘ પરથી નામ | અ પરથી નામ બેબી | લ પરથી નામ girl | baby girl name rashi Mithun | ક,છ,ઘ અક્ષર મિથુન રાશિ નામ | ક,છ,ઘ પરથી નામ Girl | Mithun RASHI NAME GUJARATI | Mithun RASHI GUJARATI NAM

મિથુન રાશિ પરથી છોકરીના નામ:-

મિથુન રાશિ પરથી બાળકોના નામ (ક,છ,ઘ) । Mithun Baby Names (K,C,D)

 • વૈશાલી
 • વૈદેહી
 • વંદના
 • વાણ્યા
 • વસુધા
 • વેદ
 • વીણા
 • વિભૂતિ
 • વિદ્યા
 • વૃંદા
 • વિનીતા
 • વિમલા
 • વૃષાલી
 • વત્સલા
 • વામિકા
 • વિથિકા
 • વાણ્યા
 • વંદિતા
 • ઉર્વશી
 • ઉમા
 • ઉર્વી
 • ઉપાસના
 • ઉપમા
 • ઉર્મિલા
 • ઉજ્જવલા
 • ઉષા
 • ઉદિતા
 • ઉત્પલા
 • ઊર્મિ
 • ઉપાસના
 • ઉર્મિકા
 • ઉન્નતિ
 • ઉજાલા
 • ઉર્વી
 • ઉલ્કા
 • ઉદિતિ
 • ઉત્તરા
 • વૈષ્ણવી
 • વંશિકા
 • વેદિકા
 • વિધી
 • વૃષ્ટિ
 • વાણ્યા
 • વૈભવી
 • વૃંદા
 • વહિની
 • વરદા
 • વિશા
 • વિનીતા
 • વરુણી
 • વરદા
 • વૃષા
 • વૃતિકા
 • વૈશ્વી
 • વૈભવી
 • વનિતા
 • વર્ધિની
 • વહિની
 • વરદા
 • વિભૂતિ
 • વિદુષી
 • વાણ્યા
 • વૃંદા
 • વૈશાલી
 • વંશિકા
 • વૈદેહી
 • વસુંધરા
 • વિથિકા
 • વૃંદા
 • વાગીશા
 • વેદાંતી
 • વિનીતા
 • વિદુલા
 • વૈભવી
 • વિભા
 • વર્ધિની
 • ભાવિકા
 • ભવ્યતા
 • ભાનુજા
 • ભવ્યંકા
 • ભુમિકા
 • ભાગ્યશ્રી
 • ભુવિકા
 • ભાવી
 • ભવ્ય
 • ભૂમિકા
 • ભાવિની
 • ભાર્ગવી
 • ભક્તિ
 • ભાવી
 • ભુવનિકા
 • ભક્તિદા
 • ભુવિકા
 • ભુવના
 • ભદ્રા
 • ભૂમિજા
 • ભક્તિ
 • ભવ્યતા
 • ભુવનિકા
 • ભૈરવી
 • ભવ્ય
 • ભાગ્ય
 • ભદ્રા

મિથુન રાશિ પરથી છોકરાના નામ:-

Mithun rashi નામ | Mithun rashi nam | Mithun rashi boys name | મિથુન રાશિ પરથી છોકરાના નામ | અ પરથી છોકરાના નામ | boys name from latter b| Mithun rashi નામ બાબો | લ પરથી નામ છોકરો | મિથુન રાશી નામ લિસ્ટ | name list | Mithun rashi name list | અ લ ઈ પરથી નામ | અ પરથી નામ બાબો | લ પરથી નામ boy | baby boy name Mithun Mithun | અ લ અક્ષર Mithun rashi નામ | બ પરથી નામ બોય હિન્દુ | અ લ ઈ પરથી નામ 2023 | અ લ ઈ પરથી નામ boys | ઈ પરથી નામ બોય| મિથુન રાશી નામ 2023

 • ભાવિન
 • ભાર્ગવ
 • ભૂષણ
 • બ્રિજેશ
 • ભાવેશ
 • ભુવન
 • ભૂપેશ
 • ભાસ્કર
 • ભરત
 • ભાવિક
 • બાલાજી
 • બલદેવ
 • બલરામ
 • બિમલ
 • બિરેન
 • બિરેન્દ્ર
 • વિનય
 • વિરેન્દ્ર
 • વિશાલ
 • વિક્રમ
 • વિવેક
 • વિજય
 • વરુણ
 • વિદ્યુત
 • વિમલ
 • વિપુલ
 • વિભવ
 • વૈભવ
 • વિવાન
 • વિવાન
 • વેદાંત
 • વિગ્નેશ
 • વ્યોમ
 • વત્સલ
 • વસુ
 • વૈષ્ણવ
 • વરદ
 • વૃષાંક
 • વિવાન
 • વંશ
 • વિહાન
 • વિરાજ
 • વિરાટ
 • વિરાજ
 • વેદ
 • વિનોદ
 • વિરેન
 • વિવાન
 • વિભવ
 • વૃષાંક
 • વંશ
 • વૈભવ
 • વિહાન
 • વિનાયક
 • વિદ્યુત
 • વિષ્ણુ
 • વિહાન
 • વિરેશ
 • વિમલ
 • વિક્રાંત
 • વિનય
 • વિપુલ
 • વેદાંત
 • વ્યોમ
 • વિરાજ
 • વિરાટ
 • વરુણ
 • વેદ
 • વીર
 • વિહાન
 • વિશાલ
 • વિભવ
 • વિહાન
 • વિવાન
 • વિદ્યુત
 • વેદાંત
 • વૃષાંક
 • વત્સલ
 • વર્ધન
 • વ્રજ
 • વૈભવ
 • વિનાયક
 • વિહાન
 • વરદ
 • વરુણ
 • વિવાન
 • વિદ્યુત
 • વિભવ
 • વેદાંત
 • વત્સલ
 • વિપુલ
 • વ્યોમ
 • વિરાજ
 • વિરાજ
 • વિરેન્દ્ર
 • વિનોદ
 • વિષ્ણુ
 • વિશાલ
 • વિજય
 • વિકરા

મિથુન (અ ,લ ઈ)પર થી બેબી બોય (છોકરો) અને બેબી ગર્લ (છોકરી) માટે તમે પણ સારા સારા નામ કમેન્ટમાં સજેસ્ટ કરી શકો છો.

આ પણ વાંચો વૃષભ રાશિ પરથી બાળકોના નામ (બ,વ,ઉ)

મિથુન રાશિ (Vrushabh Rashi) વિશે થોડી જાણકારી :

મિથુન રાશિ પરથી છોકરીઓના નામ

Mithun rashi નામ | Mithun rashi nam | Mithun rashi girls name | Mithun rashi પરથી છોકરીઓના નામ | અ પરથી છોકરીઓના નામ | girls name from latter A| Mithun rashi નામ બેબી | લ પરથી નામ છોકરી | મિથુન રાશી નામ લિસ્ટ | name list | mesh rashi name list | અ લ ઈ પરથી નામ | અ પરથી નામ બેબી | લ પરથી નામ girl | baby girl name rashi Mithun | અ લ અક્ષર મિથુન રાશિ નામ | અ લ ઈ પરથી નામ Girl | Mithun RASHI NAME GUJARATI | Mithun RASHI GUJARATI NAM

મિથુન રાશિ પરથી છોકરીઓના નામ:-

 • કનિકા
 • કાશવી
 • કીર્તિ
 • ખુશી
 • ક્રિશા
 • કાવ્યાંજલિ
 • કલ્યાણી
 • કાજલ
 • કરિશ્મા
 • ખુશ્બુ
 • કાવ્યશ્રી
 • કામ્યા
 • કિરણ
 • કવિતા
 • કાવ્યા
 • કાવ્યા
 • કશિશ
 • કિયારા
 • કેયા
 • કાવ્યા
 • કાવ્યા
 • કલ્યાણી
 • કવિશા
 • કાવ્યા
 • ક્ષમા
 • કોમલ
 • કવિતા
 • ક્રિશા
 • ખ્યાતી
 • ખુશી
 • કાવ્યા
 • કાવ્યા
 • કાવ્યાંજલિ
 • કાવ્યશ્રી
 • કૃતિ
 • કાજલ
 • કામ્યા
 • કાવ્યા
 • કાશવી
 • કશિશ
 • કાવ્યા
 • કાવ્યા
 • કાવ્યા
 • કનિકા
 • કાવ્યા
 • કવિશા
 • કીર્તિ
 • કિયારા
 • કાવ્યા
 • કેયા
 • કાવ્યા
 • કાશવી
 • કશિશ
 • કાવ્યા
 • કાવ્યા
 • કાવ્યા
 • કનિકા
 • કાવ્યા
 • કવિશા
 • કૃતિ
 • કાજલ
 • કામ્યા
 • કાવ્યા
 • કાશવી
 • કશિશ
 • કાવ્યા
 • કાવ્યા
 • કાવ્યા
 • કનિકા
 • કાવ્યા
 • કવિશા
 • કીર્તિ
 • કિયારા
 • કાવ્યા
 • કેયા
 • કાવ્યા
 • કાશવી
 • કશિશ
 • કાવ્યા
 • કાવ્યા
 • કાવ્યા
 • કનિકા
 • કાવ્યા
 • કવિશા
 • કૃતિ
 • કાજલ
 • કામ્યા
 • કાવ્યા
 • કાશવી
 • કશિશ
 • કાવ્યા
 • કાવ્યા
 • કાવ્યા
 • કનિકા
 • કાવ્યા
 • કવિશા
 • કીર્તિ
 • કિયારા
 • કાવ્યા

મિથુન રાશિ પરથી છોકરાના નામ:-

Mithun rashi નામ | Mithun rashi nam | Mithun rashi boys name | મિથુન રાશિ પરથી છોકરાના નામ | અ પરથી છોકરાના નામ | boys name from latter b| Mithun rashi નામ બાબો | લ પરથી નામ છોકરો | મિથુન રાશી નામ લિસ્ટ | name list | Mithun rashi name list | અ લ ઈ પરથી નામ | અ પરથી નામ બાબો | લ પરથી નામ boy | baby boy name Mithun Mithun | અ લ અક્ષર Mithun rashi નામ | બ પરથી નામ બોય હિન્દુ | અ લ ઈ પરથી નામ 2023 | અ લ ઈ પરથી નામ boys | ઈ પરથી નામ બોય| મિથુન રાશી નામ 2023.

 • ક્રિશ
 • કરણ
 • કુણાલ
 • કાવ્યા
 • કિશન
 • કુણાલ
 • કુણાલ
 • કાર્તિક
 • કેશવ
 • કિશોર
 • કુણાલ
 • કાર્તિક
 • કિશન
 • ક્રિશ
 • કરણ
 • કુણાલ
 • કાવ્યા
 • કિશન
 • કુણાલ
 • કુણાલ
 • કાર્તિક
 • કેશવ
 • કિશોર
 • કુણાલ
 • કાર્તિક
 • કિશન
 • ક્રિશ
 • કરણ
 • કુણાલ
 • કાવ્યા
 • કિશન
 • કુણાલ
 • કુણાલ
 • કાર્તિક
 • કેશવ
 • કિશોર
 • કુણાલ
 • કાર્તિક
 • કિશન
 • ક્રિશ
 • કરણ
 • કુણાલ
 • કાવ્યા
 • કિશન
 • કુણાલ
 • કુણાલ
 • કાર્તિક
 • કેશવ
 • કિશોર
 • કુણાલ
 • કાર્તિક
 • કિશન
 • ક્રિશ
 • કરણ
 • કુણાલ
 • કાવ્યા
 • કિશન
 • કુણાલ
 • કુણાલ
 • કાર્તિક
 • કેશવ
 • કિશોર
 • કુણાલ
 • કાર્તિક
 • કિશન
 • ક્રિશ
 • કરણ
 • કુણાલ
 • કાવ્યા
 • કિશન
 • કુણાલ
 • કુણાલ
 • કાર્તિક
 • કેશવ
 • કિશોર
 • કુણાલ
 • કાર્તિક
 • કિશન
 • ક્રિશ
 • કરણ
 • કુણાલ
 • કાવ્યા
 • કિશન
 • કુણાલ
 • કુણાલ
 • કાર્તિક
 • કેશવ
 • કિશોર
 • કુણાલ
 • કાર્તિક
 • કિશન
 • ક્રિશ
 • કરણ
 • કુણાલ
 • કાવ્યા
 • કિશન
 • કુણાલ
 • કુણાલ
 • કાર્તિક
 • કેશવ

FAQ’s Mithun Baby Names (B,V,U)

મિથુના રાસીના નામના પ્રારંભિક અક્ષરો શું છે?

છોકરાઓ અને છોકરીઓ માટે 200 મિથુન રાશિ અથવા જેમિની બેબી નામો
"જોડિયા" ના પ્રતીક દ્વારા સૂચિત મિથુન રાશિ હિન્દુ જ્યોતિષ અથવા વૈદિક જ્યોતિષ રાશિના ચિહ્નોમાં ત્રીજા સ્થાને આવે છે. છોકરાઓ અને છોકરીઓ માટે મિથુન રાશીના નામ "k," "C," "Ch," "G," અને "gh" અવાજોથી શરૂ થવાની અપેક્ષા છે.

મિથુનના અન્ય નામ શું છે?

મિથુન ગાયલનું બીજું નામ છે.

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને Mithun Baby Names (B,V,U)। મિથુન રાશિ પરથી બાળકોના નામ (અ,લ,ઈ) સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી, સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

આવી બીજી યોજના અને શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમારી તમામ પોસ્ટ્સની સૂચના મેળવવા માટે અમારા WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાઓ.

Leave a Comment

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો