કુંભ રાશિ પરથી બાળકોના નામ (ગ,શ,સ,ષ) | Kumbh Baby Names (G,S,S,S)

You Are Searching For The Kumbh Baby Names (G,S,S,S) । કુંભ રાશિ પરથી બાળકોના નામ (ગ,શ,સ,ષ). કુંભ રાશિ પરથી પરથી બાળકોના નામ નીચે આપવામાં આવેલ છે. તો નીચે આપેલ આર્ટિકલ વાંચો. We are providing for name of the boys and girls name of the કુંભ rashi.

કુંભ રાશિ પરથી બાળકો ના નામ |  baby names from Kumbh Rashi

આપણા ભારતવર્ષમાં જ્યોતિષ વિદ્યાનું ઘણું જ મહત્વ છે, જ્યારે ઘરે દીકરી અથવા દીકરાનો જન્મ થાય છે ત્યારે સૌ પ્રથમ તો બ્રાહ્મણ પાસેથી તે દિવસની રાશિ જોવામાં આવે છે જેના દ્વારા તે દીકરી અથવા દીકરાનું નામ રાખવામાં આવે છે.
અહીંયાં કુંભ રાશિ માટે ગ,શ,સ,ષ પરથી છોકરી તેમજ છોકરાઓના નામ (કુંભ Rashi Name Gujarati) આપેલા છે, જેનાથી તમે દીકરી તેમજ દીકરાનું નામ રાખી શકો છો.
આ પોસ્ટમાં કોઈપણ પ્રકારના ફેન્સી નામો દર્શિત કરવામાં આવ્યા નથી જેનું મહેરબાની કરીને ખાસ ધ્યાન રાખવું.

કુંભ રાશિ (Kumbh Rashi) વિશે થોડી જાણકારી :

સંસ્કૃત નામ :કુંભ
નામાક્ષર :ગ,શ,સ,ષ
પ્રકાર :અગ્નિ મૂળભૂત-સકારાત્મક
ભાગ્યશાળી દિવસ/વાર :મંગળવાર
ભાગ્યશાળી રંગ :કિરમજી, લાલ

કુંભ રાશિ પરથી છોકરીઓના નામ

Kumbh rashi નામ | Kumbh rashi nam | Kumbh rashi girls name | Kumbh rashi પરથી છોકરીઓના નામ | ગ  પરથી છોકરીઓના નામ | girls name from latter G | Kumbh rashi નામ બેબી | શ પરથી નામ છોકરી | કુંભ રાશી નામ લિસ્ટ | name list | Kumbh rashi name list | ગ,શ,સ,ષ પરથી નામ | અ પરથી નામ બેબી | સ પરથી નામ girl | baby girl name rashi Kumbh |  ગ,શ,સ,ષ અક્ષર કુંભ રાશિ નામ | ગ,શ,સ,ષ પરથી નામ Girl | Kumbh RASHI NAME GUJARATI | Kumbh RASHI GUJARATI NAM.

કુંભ રાશિ પરથી છોકરીના નામ:-

કુંભ રાશિ પરથી બાળકોના નામ (ગ,શ,સ,ષ) । Kumbh Baby Names (G,S,S,S)

 • ગાયત્રી
 • સાનવી
 • સમાયરા
 • શિવાની
 • ગરિમા
 • સારા
 • સ્નેહા
 • સિયા
 • ગૌરી
 • સાન્યા
 • સુહાની
 • શ્રેયા
 • ગીતિકા
 • સાક્ષી
 • સ્વરા
 • સલોની
 • સાયશા
 • ગરિમા
 • સાનવી
 • સમાયરા
 • શિવાની
 • ગરિમા
 • સારા
 • સ્નેહા
 • સિયા
 • ગૌરી
 • સાન્યા
 • સુહાની
 • શ્રેયા
 • ગીતિકા
 • સાક્ષી
 • સ્વરા
 • સલોની
 • સાયશા
 • ગરિમા
 • સાનવી
 • સમાયરા
 • શિવાની
 • ગરિમા
 • સારા
 • સ્નેહા
 • સિયા
 • ગૌરી
 • સાન્યા
 • સુહાની
 • શ્રેયા
 • ગીતિકા
 • સાક્ષી
 • સ્વરા
 • સલોની
 • સાયશા
 • ગરિમા
 • સાનવી
 • સમાયરા
 • શિવાની
 • ગરિમા
 • સારા
 • સ્નેહા
 • સિયા
 • ગૌરી
 • સાન્યા
 • સુહાની
 • શ્રેયા
 • ગીતિકા
 • સાક્ષી
 • સ્વરા
 • સલોની
 • સાયશા
 • ગરિમા
 • સાનવી
 • સમાયરા
 • શિવાની
 • ગરિમા
 • સારા
 • સ્નેહા
 • સિયા
 • ગૌરી
 • સાન્યા
 • સુહાની
 • શ્રેયા
 • ગીતિકા
 • સાક્ષી
 • સ્વરા
 • સલોની
 • સાયશા
 • ગરિમા
 • સાનવી
 • સમાયરા
 • શિવાની
 • ગરિમા
 • સારા
 • સ્નેહા
 • સિયા
 • ગૌરી
 • સાન્યા
 • સુહાની
 • શ્રેયા
 • ગીતિકા
 • સાક્ષી
 • સ્વરા

કુંભ રાશિ પરથી છોકરાના નામ:-

Kumbh rashi નામ | Kumbh rashi nam | Kumbh rashi boys name | કુંભ રાશિ પરથી છોકરાના નામ | ગ પરથી છોકરાના નામ | boys name from latter G | Kumbh rashi નામ બાબો | શ પરથી નામ છોકરો | કુંભ રાશી નામ લિસ્ટ | name list | Kumbh rashi name list | ગ,શ,સ,ષ પરથી નામ | ગ પરથી નામ બાબો | સ પરથી નામ boy | baby boy name Kumbh Kumbh |ગ,શ અક્ષર Kumbh rashi નામ | શ પરથી નામ બોય હિન્દુ | ગ,શ,સ,ષ પરથી નામ 2023 | ગ,શ,સ,ષ પરથી નામ boys | ષ પરથી નામ બોય| કુંભ રાશી નામ 2023.

 • ગૌરવ
 • સૌરભ
 • સુશાંત
 • શિવાંશ
 • ગગન
 • સાર્થક
 • સાહિલ
 • શૌર્ય
 • સૂર્યા
 • ગોપાલ
 • સાત્વિક
 • સુશીલ
 • સિદ્ધાર્થ
 • ગુંજન
 • સમર્થ
 • સુમિત
 • શશાંક
 • સિદ્ધાંત
 • ગૌરવ
 • સૌરભ
 • સુશાંત
 • શિવાંશ
 • ગગન
 • સાર્થક
 • સાહિલ
 • શૌર્ય
 • સૂર્યા
 • ગોપાલ
 • સાત્વિક
 • સુશીલ
 • સિદ્ધાર્થ
 • ગુંજન
 • સમર્થ
 • સુમિત
 • શશાંક
 • સિદ્ધાંત
 • ગૌરવ
 • સૌરભ
 • સુશાંત
 • શિવાંશ
 • ગગન
 • સાર્થક
 • સાહિલ
 • શૌર્ય
 • સૂર્યા
 • ગોપાલ
 • સાત્વિક
 • સુશીલ
 • સિદ્ધાર્થ
 • ગુંજન
 • સમર્થ
 • સુમિત
 • શશાંક
 • સિદ્ધાંત
 • ગૌરવ
 • સૌરભ
 • સુશાંત
 • શિવાંશ
 • ગગન
 • સાર્થક
 • સાહિલ
 • શૌર્ય
 • સૂર્યા
 • ગોપાલ
 • સાત્વિક
 • સુશીલ
 • સિદ્ધાર્થ
 • ગુંજન
 • સમર્થ
 • સુમિત
 • શશાંક
 • સિદ્ધાંત
 • ગૌરવ
 • સૌરભ
 • સુશાંત
 • શિવાંશ
 • ગગન
 • સાર્થક
 • સાહિલ
 • શૌર્ય
 • સૂર્યા
 • ગોપાલ
 • સાત્વિક
 • સુશીલ
 • સિદ્ધાર્થ
 • ગુંજન
 • સમર્થ
 • સુમિત
 • શશાંક
 • સિદ્ધાંત
 • ગૌરવ
 • સૌરભ
 • સુશાંત
 • શિવાંશ
 • ગગન
 • સાર્થક
 • સાહિલ
 • શૌર્ય
 • સૂર્યા
 • ગોપાલ

કુંભ (ગ,શ,સ,ષ)પર થી બેબી બોય (છોકરો) અને બેબી ગર્લ (છોકરી) માટે તમે પણ સારા સારા નામ કમેન્ટમાં સજેસ્ટ કરી શકો છો.

આ પણ વાંચો, મકર રાશિ પરથી બાળકોના નામ (ખ,જ)

કુંભ રાશિ પરથી છોકરીઓના નામ

Kumbh rashi નામ | Kumbh rashi nam | Kumbh rashi girls name | Kumbh rashi પરથી છોકરીઓના નામ | ગ  પરથી છોકરીઓના નામ | girls name from latter G | Kumbh rashi નામ બેબી | શ પરથી નામ છોકરી | કુંભ રાશી નામ લિસ્ટ | name list | Kumbh rashi name list | ગ,શ,સ,ષ પરથી નામ | અ પરથી નામ બેબી | સ પરથી નામ girl | baby girl name rashi Kumbh |  ગ,શ,સ,ષ અક્ષર કુંભ રાશિ નામ | ગ,શ,સ,ષ પરથી નામ Girl | Kumbh RASHI NAME GUJARATI | Kumbh RASHI GUJARATI NAM.

 • સુહાના
 • ગીતા
 • સુહાની
 • ગુંજન
 • શિવાંગી
 • ગૌરવી
 • સમાયરા
 • સમીક્ષા
 • ગૌરીકા
 • સાન્યા
 • ગુંજન
 • ગરિમા
 • સ્મૃતિ
 • શિવાની
 • સુહાના
 • સૌમ્યા
 • સાનવી
 • ગોપિકા
 • સિમરન
 • સિયા
 • સુહાની
 • ગીતિકા
 • સૃષ્ટિ
 • સના
 • સાક્ષી
 • ગરિમા
 • સમાયરા
 • સાયશા
 • શ્રેયા
 • જીઆ
 • સંજના
 • સના
 • ગુંજન
 • શિવાંગી
 • ગૌરવી
 • સુહાના
 • સુહાની
 • સાન્યા
 • ગરિમા
 • સમાયરા
 • સૌમ્યા
 • સિમરન
 • સાનવી
 • સિયા
 • શિવાની
 • ગીતા
 • ગોપિકા
 • સુહાની
 • સૃષ્ટિ
 • સના
 • ગૌરવી
 • સમાયરા
 • ગુંજન
 • ગરિમા
 • શિવાંગી
 • સુહાના
 • સાનવી
 • સિયા
 • સુહાની
 • સૌમ્યા
 • જીઆ
 • સમાયરા
 • સાયશા
 • સિમરન
 • ગરિમા
 • શિવાની
 • ગોપિકા
 • સંજના
 • સના
 • સુહાની
 • ગીતિકા
 • સૃષ્ટિ
 • સિયા
 • સુહાના
 • સમાયરા
 • સાનવી
 • ગુંજન
 • શિવાંગી
 • ગરિમા
 • સાન્યા
 • સૌમ્યા
 • સિમરન
 • સના
 • ગોપિકા
 • સમાયરા
 • સુહાની
 • ગીતા
 • સિયા
 • સૃષ્ટિ
 • ગરિમા
 • શિવાની
 • સુહાના
 • સાનવી
 • ગુંજન
 • સમાયરા
 • સૌમ્યા
 • ગોપિકા
 • સિમરન
 • સના
 • શિવાંગ

કુંભ રાશિ પરથી છોકરાના નામ:-

Kumbh rashi નામ | Kumbh rashi nam | Kumbh rashi boys name | કુંભ રાશિ પરથી છોકરાના નામ | ગ પરથી છોકરાના નામ | boys name from latter G | Kumbh rashi નામ બાબો | શ પરથી નામ છોકરો | કુંભ રાશી નામ લિસ્ટ | name list | Kumbh rashi name list | ગ,શ,સ,ષ પરથી નામ | ગ પરથી નામ બાબો | સ પરથી નામ boy | baby boy name Kumbh Kumbh |ગ,શ અક્ષર Kumbh rashi નામ | શ પરથી નામ બોય હિન્દુ | ગ,શ,સ,ષ પરથી નામ 2023 | ગ,શ,સ,ષ પરથી નામ boys | ષ પરથી નામ બોય| કુંભ રાશી નામ 2023.

 • ગુર્જસ
 • સુહેલ
 • ગુરમન
 • શુભાંશુ
 • સાહિર
 • સુરિન્દર
 • ગોવિંદા
 • સુખબીર
 • ગુરસિમરન
 • શ્રીકાંત
 • શાંતમ
 • સહદેવ
 • સુમુખ
 • સિદ્ધાંત
 • ગુર્જિત
 • સુયશ
 • શિવેન
 • સુશોભિત
 • ગુરનૂર
 • સહિષ્ણુ
 • સંકરણ
 • સમર્થ
 • ગુરપ્રીત
 • શિવેન્દ્ર
 • શશીધર
 • સુબોધ
 • સુખદેવ
 • સુજય
 • ગુરસાગર
 • સુયોગ
 • શુભમ
 • સુરદીપ
 • સહસ્ત્ર
 • સુશીલ
 • શિવાંશુ
 • સિદ્ધાર્થ
 • ગુરદીપ
 • સુરભી
 • ગુરાંશ
 • સહિષ્ણુ
 • શશિકાંત
 • સુભાષ
 • સુખરાજ
 • ગુરબચન
 • સુવ્રત
 • સ્નેહિલ
 • શંભુ
 • ગુરસેવક
 • સુજિત
 • સહદેવ
 • સુરજીત
 • શાંત
 • સુમન
 • ગુરજોત
 • શુભાંશ
 • સુરમીત
 • ગુરુચરણ
 • સહસ્ત્રજિત
 • સુધીર
 • સિદ્ધેશ્વર
 • ગુર્જસપ્રીત
 • સુદીપ
 • શાશ્વત
 • સુખમીત
 • સુજલ
 • ગુરબાની
 • સહસ્ય
 • સુબ્રતા
 • સિદ્ધેશ્વર
 • સુહાગ
 • ગુરવીર
 • સુજન
 • શ્રીધર
 • સુખદેવ
 • સહાય
 • ગુરનામ
 • સહિષ્ણુ
 • સુધાંશુ
 • સિદ્ધાર્થ
 • શુભ્રંશ
 • સમૃદ્ધ
 • ગુરમીત
 • શુભંકર
 • સંકલ્પ
 • સિદ્ધેશ્વર
 • શૌરભ
 • સહર્ષ
 • સમર્થ
 • સિદ્ધાર્થ
 • સુશાંત
 • ગૌરવ
 • શ્રેયસ
 • સંકેત
 • સાર્થક
 • સૌરભ
 • શ્લોક
 • સિદ્ધાંત
 • સુરજીત
 • શુભંકર
 • સિદ્ધેશ

FAQ’s Kumbh Baby Names (G,S,S,S)

કુંભ રાશિનું સંસ્કૃત નામ શું છે?

હિન્દુ જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, કુંભ એ કુંભ રાશિ માટે વપરાય છે અને તે 2 મહત્વપૂર્ણ ગ્રહો (શનિ અને રાહુ) દ્વારા શાસન કરે છે. કુંભ એ કુંભ મેળા સાથે પણ સંકળાયેલું છે, જે ત્યારે થાય છે જ્યારે બૃહસ્પતિ ગ્રહ કુંભ રાશિમાં જાય છે.

કુંભ રાશીનું નસીબદાર પ્રતીક શું છે?

કુંભ (કુંભ) ધ પોટ | ભાગ્યશાળી રંગ, કુંભ, મનોરંજક તથ્યો
કુંભ રાશિનું પ્રતીક પોટ છે. કુંભ રાશિનું લેટિન નામ કુંભ છે. કુંભ રાશિના લોકો ખૂબ જ નિષ્ઠાવાન અને ખુલ્લા મનના હોય છે અને તેમના માટે ભાગ્યશાળી રંગો વાદળી અને કાળો છે.

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને Kumbh Baby Names (G,S,S,S)। કુંભ રાશિ પરથી બાળકોના નામ (ગ,શ,સ,ષ) સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી, સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

આવી બીજી યોજના અને શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમારી તમામ પોસ્ટ્સની સૂચના મેળવવા માટે અમારા WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાઓ.-

Leave a Comment

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો